کتاب تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی نوشته راجر سیوری می باشد و توسط عباسقلی غفاری فرد و محمدباقر آرام ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به چاپ رسیده و در انتشارات امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و شش صفحه است.اثر تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی برگرفته از شانزده مقاله است که مولف در مدت زمان زمان پژوهش و مطالعه های خویش تهیه نموده و داخل کنفرانس ها و اجتماعات علمی ارائه داده است. نگارنده ی اثر که ایران شناس و صفویه پژوه معروف معاصر انگلیسی بوده با تسلطی که بر تاریخ صفویه داشته به درستی توانسته به بعضی معماهای تاریخی این زمان جواب داده و بعد از پرداختن به موضوعات ارتباط داشته به شروع صورت گیری سلسله ی صفویه و روش های مدیریتی این حکومت و مناسب مختلف آن را مورد تحقیق قرار داده است. هم اکنون ‌تنش های قبیله ای و ایدئولوژیک در دولت صفویان را کالبدشکافی تاریخی نموده و نظام اداری صفویان را هم اکنون مورد تحقیق قرار داده است. برای خرید کتاب تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی به لینک موجود مراجعه نمایید.

تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی

دانلود کتاب تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی