کتاب ایران در آستانه سقوط ساسانیان نوشته آ. ای. کولسنیکف می باشد و توسط محمدرفیق یحیایی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات کند و کاو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و پنج صفحه است.تحقیقات و پژوهش درمورد دوران ساسانیان در تاریخ ایران یکی از پیچیده‏‌ترین وظیفه ها در علوم خاورشناسی بوده است. سختی کار در این بوده که قبل از تسخیر شدن ایران توسط تازیان ایرانیان تاریخ‏‌ نگاری را به مفهوم کامل این واژه نداشتند برای آنکه تاریخ رسمی زیادتر انباشته از حماسه رسمی بوده است. گام به گام واقعه‏‌نگاری و ادبیات بسیار وسیعی همچنان در سبک‏های مختلف وجود داشت که در تحریر اولین به طور تقریبی باقی نمانده است. حجم کوچکی از نوشته های خطی به زبان پارسی‌میانه که تا مقداری تحت تأثیر مجموعه‏‌های سرشار سکه‏‌شناسی و اطلاعات و منبع های بیگانه که معاصر وقوع اتفاقات بوده‏‌اند و هم اکنون به ‏‌وسیله اطلاعاتی که از نوشته های مؤلفین تازی و ایرانی اسلامی متأخر به دست می‌آیند ارزشمند تر و زیادتر شده است. برای خرید کتاب ایران در آستانه سقوط ساسانیان به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب ایران در آستانه سقوط ساسانیان, آ. ای. کولسنیکف

دانلود کتاب ایران در آستانه سقوط ساسانیان