کتاب ایران در آستانه سقوط ساسانیان نوشته آ. ای. کولسنیکف می باشد و توسط محمدرفیق یحیایی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات کند و کاو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و پنج صفحه است.تحقیقات و پژوهش درمورد دوران ساسانیان در تاریخ ایران یکی از پیچیده‏‌ترین وظیفه ها در علوم خاورشناسی بوده است. سختی کار در این بوده که قبل از تسخیر شدن ایران توسط تازیان ایرانیان تاریخ‏‌ نگاری را به مفهوم کامل این واژه نداشتند برای آنکه تاریخ رسمی زیادتر انباشته از حماسه رسمی بوده است. گام به گام واقعه‏‌نگاری و ادبیات بسیار وسیعی همچنان در سبک‏های مختلف وجود داشت که در تحریر اولین به طور تقریبی باقی نمانده است. حجم کوچکی از نوشته های خطی به زبان پارسی‌میانه که تا مقداری تحت تأثیر مجموعه‏‌های سرشار سکه‏‌شناسی و اطلاعات و منبع های بیگانه که معاصر وقوع اتفاقات بوده‏‌اند و هم اکنون به ‏‌وسیله اطلاعاتی که از نوشته های مؤلفین تازی و ایرانی اسلامی متأخر به دست می‌آیند ارزشمند تر و زیادتر شده است. برای خرید کتاب ایران در آستانه سقوط ساسانیان به لینک موجود مراجعه نمایید.

ایران در آستانه سقوط ساسانیان

دانلود کتاب ایران در آستانه سقوط ساسانیان