کتاب دلیران جانباز نوشته ذبیح الله صفا می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت به چاپ رسیده و در انتشارات فردوس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و چهل و هفت صفحه است.در نوشته ی فوق جنبش‌هاي ايرانيان و سرنوشت رهبران قيام‌ها و حاکمان و سلطانهای حافظ ايران بعد از گسترش اسلام داخل ايران مورد تحقیق قرار گرفته است. مباحث اثر در سه قسمت تدوین گشته است.قسمت نخست با عنوان نهضت‌های ملي ايرانيان مطالعه‌اي می باشد اجمالي درمورد نهضت‌هاي ايرانيان پس از حمله اعراب واسه ی باز پیدا کردن برگی از دست رفته ايران. در قسمت دوم ذيل عنوان قهرمانان استقلال ايران از سرنوشت ايرانياني صحبت به ميان آمده كه از اوايل قرن دوم تا بخشی از قرن چهارم هجري واسه ی رها شدن و استقلال ايران از سلطه خلفا دست به قيام زدند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دلیران جانباز تماس بگیرید.

دلیران جانباز

دانلود کتاب دلیران جانباز