کتاب تاریخ نو که به دست جهانگیر میرزا نگاشته و به کوشش و اهتمام عباس اقبال آشتیانی انجام شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و سی و دو صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار به انتشار رسیده و در نشر علم چاپ گشته است. اثر ارزشمند و نفیس تاریخ نو نوشته ی جهانگیر میرزا که پسر سوم میرزا نایب‌السلطنه بوده است مشتمل بر بیست و شش سال اتفاقات سیاسی اساسی زمان سلطنت قاجار از هزار و دویست و چهل تا هزار و دویست و شصت و هفت هجری قمری است. نگارنده اثر فوق را دنباله‌ی اثر مآثر سلطانیه اثر عبدالرزاق بیک مفتون دانسته که اتفاقات مندرج در آن به سال هزار و دویست و چهل هجری قمری ختم شده است. تاریخ نو شامل ده سال از سلطنت فتحعلی شاه و به اتمام رسیدن چهارده‌ سال سلطنت محمدشاه و دو سال و کمی از پادشاهی ناصرالدین شاه است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ نو تماس بگیرید.

تاریخ نو

دانلود کتاب تاریخ نو