کتاب در تاریکی هزاره ها که به دست ایرج اسکندری نگاشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و پانزده صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت به انتشار رسیده است.اثر در تاریکی هزاره‌ها یکی از آخرین نوشته های ایرج اسکندری می باشد که شامل ده سال پژوهش تاریخی و جامعه شناسی او درمورد مسیر و شیوه ی فروپاشی اجتماع بدوی و به وجود آمدن اولین دولت در اقلیم ایران است. اسکندری دانش آموخته اقتصاد داخل فرانسه بود و اضافه بر مقالات و نوشته ها و تحلیل‌ها و گزارش های گوناگون علمی و پژوهشی درباره ی وضعیت ایران اثر سرمایه کارل مارکس را ترجمه نموده است.سندها و مدارک کتبی و همچنان شاهدهای باستان‌ شناسی زیادی نمایان می کند که لااقل از نیمه او هزاره سوم تا نیمه دوم هزاره نخست قبل از میلاد یعنی تا دوران شکل گیری دولت سر تا سری هخامنشی چندین شهر دولت و دولت‌های منطقه‌ای و عاقبت یک دولت سرتاسری در قسمت غربی سرزمین ایران به وجود آمده‌اند. برای خرید کتاب در تاریکی هزاره ها به لینک موجود مراجعه نمایید.

در تاریکی هزاره ها

دانلود کتاب در تاریکی هزاره ها