کتاب تاریخ دیرین ترکان ایران که به دست پروفسور محمدتقی زهتابی نگاشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و سه صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر اختر چاپ گشته است.کتاب تاریخ دیرین ترکان ایران حاصل کوشش های چندین ساله پروفسور محمد تقی زهتابی است که از منبع های با ارزش و با اهمیت و بی بدیل تاریخ این مرز و بوم به حساب می آید. این اثر آخرین و مشهور ترین نوشته ی او است . او در این اثر مدعی شده‌ بود که از هفت هزار سال پیش ترکان داخل آذربایجان زندگی می نمودند . او سومرها و ایلامی‌ها و کاسی‌ها و قوتتی‌ها و خزرها و لولویی‌ها و اورارتوها و غیره را از قوم ها و قبایل ترک آن زمان می دانند . او گفته که می شود گفت که تمام پژوهنده های تاریخ باستان در این فکر هستند که سومریان از آسیای میانه یعنی از موطن مهم و اساسی ترکان به بین‌النهرین مهاجرت نمودند . برای خرید کتاب تاریخ دیرین ترکان ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ دیرین ترکان ایران

دانلود کتاب تاریخ دیرین ترکان ایران