دانلود کتاب تاریخ ادیان و مذاهب در ایران اثر عباس قدیانی

 

کتاب تاریخ ادیان و مذاهب در ایران که به دست عباس قدیانی نگاشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و بیست و سه صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر فرهنگ مکتوب چاپ گشته است. اولین مذهب گونه های بت پرستی‌های مصنوعی و طبیعی هستند که بت‌های مصنوعی با شکلی بشری به مثابه آخرین و تکامل پیدا کرده ترین مذهب بت پرستی بوده‌ است. در این حال مذهب های توحیدی هم از بطن بت پرستی‌ها سر بر آورده اند. تاریخ ایران پر از اختلاط و رویداد بین اعتقادات و آرا و دین و دولت می باشد. اردشیر اول سر سلسله ساسانیان می‌خواست یک اجتماع ملی و دینی داخل ایران بنا سازد چرا که در هر ایالت یک رئیس روحانی را انتخاب کرده است. سختگیری و خشونت این رهبران دینی و کشتار مسیحی ها به شورش مردم داخل ارمنستان و به وجود آمدن آیین‌های مانوی و مزدکی در مقابل یکه‌تازی دین حاکم انجامید. برای خرید کتاب تاریخ ادیان و مذاهب در ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

تاریخ ادیان و مذاهب در ایران

 

دانلود کتاب تاریخ ادیان و مذاهب در ایران