کتاب ایران در زمان نادرشاه نوشته مینورسکی می باشد و توسط رشید یاسمی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به چاپ رسیده و در انتشارات دنیای کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و نود و هشت صفحه است. اثر فوق شامل خلاصه هفت نوشته از نگارنده های گوناگون درمورد نادرشاه پادشاه ایرانى می باشد که به زبان فارسى نگاشته شده است.نویسنده گفته است که سال‏ها بود که دلم خواسته بود اثری کامل از متونی که پیرامون سرنوشت و تاریخ زمان زندگی نادرشاه نگاشته شده است و تدارک ببینم و با سندهایی به اثرهاى با اعتبار تاریخ مجموعه ‏اى کامل از اتفاقات و حوادث ایام زمان زندگى یکى از بزرگان تاریخ ایران زمین را یک جا فراهم آورده ام. قبل از آن در طول سال‏ها متونی را که پیرامون زندگى و دولت نادرشاه در اثرها و انتشارات گوناگون عرضه می گردد مطالعه می نمودم و به امید روزى که قادر باشم از آنها استفاده نمایم کاری تقریبا کامل را تهیه کنم . برای خرید کتاب ایران در زمان نادرشاه به لینک موجود مراجعه نمایید.

ایران در زمان نادرشاه

دانلود کتاب ایران در زمان نادرشاه