کتاب ایران و ایرانیان عصر ناصرالدین شاه که به دست س. ج. و. بنجامین نگاشته و توسط محمد حسین کردبچه ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و چهارده صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و سه به انتشار رسیده و در نشر جاویدان چاپ گشته است. در نیمه دوم قرن نوزدهم ایالات متحده آمریکا که تا اندازه ای از کشمکش‌های داخلی فراغت حاصل شده و مجال پیدا کرده که به منظور به دست آوردن نیروی نظری به خارج افکند و در این اندیشه فرو رفت که واسه ی نفوذ داخل آسیا و به دست آوردن بازارهای تجاری کشورهای این نواحی با ایران که دروازه آسیا به حساب می‌رفت و مسیرهای کشورهای آسیایی از آن گذر می کرد ارتباط سیاسی برقرار نماید. در آن زمان آمریکا با امپراتوری عثمانی ارتباط برقرار نموده بود و در آن مکان سفیر و نماینده داشت اما همچنان پای دیپلمات‌های آمریکایی به ایران باز نشده بود و ایرانی‌ها آمریکا را به درستی نمی‌شناختند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ایران و ایرانیان عصر ناصرالدین شاه تماس بگیرید.

ایران و ایرانیان عصر ناصرالدین شاه

دانلود کتاب ایران و ایرانیان عصر ناصرالدین شاه