کتاب تاریخ دو هزار و پانصد ساله ایران نوشته عباس پرویز می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و سه به چاپ رسیده و در انتشارات علمی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و پنجاه و نه صفحه است.اثر تاریخ دو هزار و پانصد ساله ایران یکی از کهن ترین نوشته های نشر گشته در خصوص تاریخ بوده که در سال هزار و سیصد و چهل و سه چاپ و منتشر شده است. در جلد اول اثر تاریخ دو هزار و پانصد ساله ایران به تحقیق و پژوهش مسائل سیاسی و تاریخی ایران باستان در زمان مادها و هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان ایران بعد از اسلام تا زمان عباسیان پرداخته شده است.مجموعه تاریخ دو هزار و پانصد ساله ایران حدود پنجاه و دو سال قبل در سه مجلد چاپ گشته بود. تدوين و تاليف تاریخ عمومي به شیوه ی تازه واسه ی ايران از روزهای محمد حسن خان اعتمادالسطنه وزير انطباعات زمان ناصرالدين شاه شروع گشت . برای خرید کتاب تاریخ دو هزار و پانصد ساله ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ دو هزار و پانصد ساله ایران

دانلود کتاب تاریخ دو هزار و پانصد ساله ایران