کتاب امیر اسماعیل سامانی که به دست پناهی سمنانی نگاشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و بیست و شش صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر ندا چاپ گشته است.اسماعیل سامانی پایه گذار دودمان سامانیان بود. او شهر بخارا را به پایتختی انتهاب کرد و به زبان و فرهنگ ادبیات فارسی دلبستگی زیادی داشت و رودکی سروده‌هایی در ستودن از او دارد. او خویش را از دودمان بهرام چوبین دانسته و در مسیر زنده نگاه داشتن زبان فارسی کوشش فراوانی نمود.قهرمان اثر از امیران معروف و خوشنام تاریخ ایران بوده و فراز و نشیب زندگی او که با زمانی حساس و پرتلاطم از تاریخ ایران گره خورده است مطالعه کردنی و عبرت‌آموز است. او شاهی بوده با منشها و کردارهای اخلاقی درخشان. در عین دلاوی و مدیریت و قاطعیت در تصمیم گیری و فردی به غایت دلسوز و مردم دوست و عدالت پرور بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب امیر اسماعیل سامانی تماس بگیرید.

امیر اسماعیل سامانی

دانلود کتاب امیر اسماعیل سامانی