کتاب تاریخ تمدن ایران ساسانی نوشته سعید نفیسی می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به چاپ رسیده و در انتشارات کتاب پارسه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و پنجاه و پنج صفحه است.اسم ساسانيان از ساسان برداشته شده كه اردشير از نوه های اوست و داريوش سوم هخامنشي را از نياكان او می دانند . اول كارنامه اردشير بابكان به اين نسبت گواهي داده شده و بازهم به نگاشته ی شاهنامه ساسان پدر اردشير چوپاني بود از افراد بازمانده ی دارا كه داخل فارس زندگی می نمودند . اردشير در دستگاه بابك كه موبد آتشكده آناهيتا و هم اکنون شهردار و مرزبان پارس بوده پرورش پیدا نمود اما درمورد نسبت او با بابك اختلاف وجود دارد. او به گواهي خیلی از تاريخي نگاران فردی با قدرت و دلير بوده كه عاقبت بر اردوان پنجم اشكاني در دشت هرمزگان موفق شده و تسخير سرزميني كه خویش به آن ايران مي‌گفت را شروع نمود. برای خرید کتاب تاریخ تمدن ایران ساسانی به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ تمدن ایران ساسانی

دانلود کتاب تاریخ تمدن ایران ساسانی