کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز نوشته ادوین‌ آرویدوویچ گرانتوفسکی‌ می باشد و توسط کیخسرو کشاورزی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات مروارید چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و پنجاه و چهار صفحه است. اثر تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز را شش فرد از تاریخ شناسان معروف شوروی به اسم های ادوین‌ آرویدوویچ گرانتوفسکی و م. آ. داندامایو و گ. آ.کاشلنکو و ایلیا پاولوویچ پتروشفسکی و ل. ک. بلوی و میخائیل سرگیهویچ ایوانف نگاشته اند . مطالعه کننده ها و دوست داران تاریخ به طور حتمی با اسم پتروشفسکی آشنا می باشند.این اثر به عنوان اثر درسی واسه ی دانشجویان دانشگاه‌ها و مدارس عالی تدوین گشته است و به سبب کامل بودن اطلاعات بسیار خوب و مستندی را چه واسه ی تاریخ خوان حرفه ای و چه واسه ی مخاطبان عادی تاریخ فراهم می نمایند. برای خرید کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز

دانلود کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز