کتاب علم در ایران باستان که به دست حسن سالاری نگاشته و توسط مجموعه تاریخ علم برای نوجوانان انجام شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پنجاه و شش صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر محراب قلم چاپ گشته است.سرچشمه های علم را می بایست در قدیمی ترین تمدن‌های دنیا پیدا نمود. ایرانیان باستان اولین افرادی بودند که به کاشتن گندم و پرورش دادن بز و گوسفند پرداختند. آن‌ها واسه ی اولین دفعه در جهان به ذوب فلزهایی مثل مس و ساختن آلیاژهایی همانند مفرغ دست زدند. سفال منقوش و اسب راهوار از هدایای ایرانیان به دیگر تمدن‌های دنیا بود. قدیمی ترین دانشگاه و بیمارستان دنیا هم اکنون در اقلیم های ایران پایه گذاری شد. بعضی نوآوری‌های ایرانی مثل آسیا بادی و انگیزه اندیشمندان و نوآوران امروزی واسه ی ساختن نیروگاه های بادی شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب علم در ایران باستان تماس بگیرید.

علم در ایران باستان

دانلود کتاب علم در ایران باستان