کتاب اسطوره های بین النهرینی که به دست هنریتا مک کال نگاشته و توسط عباس مخبر ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و شانزده صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر مرکز چاپ گشته است. بین النهرین هم اکنون که مهد یکی از قدیمی ترین تمدن های دنیا می باشد مهد کهن ترین داستانهای اساطیری نیز هست که سرچشمه ی خیلی از اسطوره های بعدی ملل سامی و یونانیان بوده اند و بعضی از آن ها برای آنکه حماسه گیل گمش پادشاهی نیمه آسمانی که به جستجوی زندگانی جاوید برآمد حال حاضر از آوازه ای جهانی برخوردار هستند.اثر های بین النهرینی جلد دوم از مجموعه اسطوره های ملل است. در این اثر بعد از فصلی درمورد داستان کشف و رمز پیدا کردن لوحه های گلی خط میخی در قرن نوزدهم با جالب ترین و جذاب ترین افسانه های این اقلیم کهنسال آشنا خواهیم شد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسطوره های بین النهرینی تماس بگیرید.

اسطوره های بین النهرینی

دانلود کتاب اسطوره های بین النهرینی