کتاب علم در اسلام نوشته جرج بیشور می باشد و توسط حسن سالاری ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به چاپ رسیده و در انتشارات محراب قلم چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پنجاه و شش صفحه است. اثر علم در اسلام در شش فصل به تحقیق درمورد علم و عالمان و دستاوردهای علمی مسلمانان پرداخته است . نمونه ی تاریخ علم واسه ی نوجوانان که با تلاش چاپ محراب قلم منتشر شده است و نقش هر کدام از تمدن‌های قدیمی را در پیشرفت علم واسه ی نوجوانان بازگو می نماید. هر کدام از این اثرها با صفحه‌آرایی زیبا و رنگی چاپ گشته اند .جان برنال محقق و استاد تاریخ علم اعتقاد دارد که همانند علوم طبیعی با دستکاری و دگرگون کردن ماده رابطه دارند و سرچشمه‌ی مسیر اساسی علم را می بایست در فناوری‌های انسان‌های اولین دانست که با تقلید و نه از راه آموزش به نسل‌های دیگر انتقال داده می‌شد. برای خرید کتاب علم در اسلام به لینک موجود مراجعه نمایید.

علم در اسلام

دانلود کتاب علم در اسلام