کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام که به دست عبدالحسین زرین کوب نگاشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و شصت و هشت صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر امیرکبیر چاپ گشته است. تاریخ ایران بعد از اسلام اسم اثری می باشد از دکتر عبدالحسین زرین‌کوب که او این نوشته را در سال هزار و سیصد و چهل و سه به انتشار رسانید. چاپ یازدهم تاریخ ایران بعد از اسلام از عبدالحسین زرین کوب در انتشارات امیرکبیر در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش منتشر شده‌ است. این کتاب برگرفته از هفت قسمت می باشد.تاریخ نه آیینه عبرت می باشد نه کارنامه نادانی و جنایت است.افرادی که با آن اینگونه شوخیها نموده اند در حقیقت خواسته‌اند برخی از افرادی را که در تاریخ نام و آوازه پیدا کرده اند دست بیاندازند یا ستایش و نکوهش نمایند.تاریخ راستین سرنوشت و عاقبت زندگی انسان است. برای خرید کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام