دانلود کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام اثر دکتر عبدالحسین زرین کوب

کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام که به دست عبدالحسین زرین کوب نگاشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و شصت و هشت صفحه می باشد.

اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر امیرکبیر چاپ گشته است. تاریخ ایران بعد از اسلام اسم اثری می باشد از دکتر عبدالحسین زرین‌کوب که او این نوشته را در سال هزار و سیصد و چهل و سه به انتشار رسانید.

چاپ یازدهم تاریخ ایران بعد از اسلام از عبدالحسین زرین کوب در انتشارات امیرکبیر در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش منتشر شده‌ است. این کتاب برگرفته از هفت قسمت می باشد.تاریخ نه آیینه عبرت می باشد نه کارنامه نادانی و جنایت است.

افرادی که با آن اینگونه شوخیها نموده اند در حقیقت خواسته‌اند برخی از افرادی را که در تاریخ نام و آوازه پیدا کرده اند دست بیاندازند یا ستایش و نکوهش نمایند.تاریخ راستین سرنوشت و عاقبت زندگی انسان است. برای خرید کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام