کتاب تاریخ مغول در ایران نوشته برتولد اشپولر می باشد و توسط محمود میرآفتاب ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و یک به چاپ رسیده و در انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و شصت و سه صفحه است.اثر تاریخ مغول در ایران با فصولی واضح با عنوان تاریخ سیاسی شروع شده که اول به حکومت رسیدن چنگیز و اقدامات او و شرایط آن زمان را داخل ایران و هم اکنون وضعیت حکومتی کشورهای دیگر مثل سوریه و گرجستان و مصر و ترکان را مورد تحقیق قرار داده است. نظریه تاریخ حکومتهای محلی قسمت بعدی این اثر بوده که به تفصیل شرایط حکومتهای فارس و کرمان و لرستان بزرگ و لرستان کوچک و گیلان را شرح نموده است و قسمت بعدی به وضعیت دین و مذهب پیش مغولها و آداب و رسوم آنها و ترویج کردن مذهبهای مختلف از جمله مسیحیت و بودا و غیره در میان آنها خواهد پرداخت . برای خرید کتاب تاریخ مغول در ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ مغول در ایران

دانلود کتاب تاریخ مغول در ایران