کتاب تاریخ ایران برای نوجوانان نوشته فردریک تالبرگ می باشد و توسط گروه آریوبرزن ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار به چاپ رسیده و در انتشارات فقیه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نود و پنج صفحه است.اثر تاریخ ایران برای نوجوانان با نام اساسی اصلیِ از کوروش تا پهلوی نوشته ی فردریک تالبرگ اثری بسیار ویژه از تاریخ کامل ایران زمین از زمان آریایی‌ها تا آخر حکومت سلسله قاجار به طور مصور و با زبانی ساده و روان است. اثر فوق با تاریخ ایران از زمان باستان شروع شده و به پژوهش آریایی‌ها و مادها و هخامنشیان و سلوکیان و اشکانیان و عاقبت ساسانیان پرداخته است. عاقبت وارد زمان اسلامی شده و بعد از تحقیقات حکومت‌های ایرانی سده‌های دو تا پنج هجری و حکومت غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان و مغولان و تیموریان و صفویان و افشاریان و زندیان و قاجاریان و در نهایت دودمان پهلوی را مورد پژوهش و تحقیق و قرار می‌دهد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ ایران برای نوجوانان تماس بگیرید.

تاریخ ایران برای نوجوانان

دانلود کتاب تاریخ ایران برای نوجوانان