رضا پهلوی ملقب به رضا شاه نخستین پادشاه سلسه پهلوی است که طی دوران پادشاهی چند کتابی را به رشته تحریر آورده است.اگرچه بسیاری معتقدند که این کتب نوشته خود او نیست.اما برخی تاریخنگاران مطمنن این آثار را نوشته رضا پهلوی می شمارند.این کتب شامل سفرنامه های ایشان است.که یکی از این کتب سفرنامه خوزستان می باشد.که به سفر او و سیری اتفاقات جاری تاریخی سیاسی ایشان به استان خوزستان می پردازد.این کتاب در دهه پنجاه به مناسبت جشن های دوهزار پانصد توسط ناشر مربوط به چاپ رسید.و در دو نسخه قطع جیبی و سپسس قطع رحلی توزیع گرید.برای دانلود کتاب سفرنامه خوزستان به ادامه مطالب مراجعه نمود و برای خرید کتاب سفرنامه خوزستان اینجا کلیک نمایید

 

 

 دانلود کتاب سفرنامه خوزستان

1.25مگابایت

 

لینکهای مرتبط به کتاب سفرنامه خوزستان

دانلود کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی

دانلود کتاب سفرنامه رضا قلی میرزا نوه فتحعلی شاه