دانلود کتاب خاطرات شعبان جعفری اثر هما سرشار

 

کتاب خاطرات شعبان جعفری در قسمتهای متفاوتی توسط هما سرشار تالیف شده که به  خاطرات شعبان جعفری و زندگی ایشان از نخستین دوران زندگی تا  ورود شعبان جعفری در کودتای بیست و هشت مرداد و تاسیس و ممدیریت زورخانه ای در محله پارک شهر و ماجراهای این چنین می پردازد.و حقیت امر در اینست برخی اورا انسان خود فروخته می دادند.

کسی که درگیر قدرت و پول شد اما در این کتاب به علایق شعبان جعفری پرداخته و اورا بیشتر یک ورزشکار و یک گنده لات می شناسد اگرچه..............که توصیه میکنم بخوانید.

 

برای خرید کتاب خاطرات شعبان جعفری اینجا کلیک کنید و برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید.

 

.خاطرات شعبان جعفری کتاب سرگرم کننده و بسیار خواندنی است

 

 300

 

دانلود کتاب خاطرات شعبان جعفری