کتاب حاضر تحت نام کهن دیاران به زندگی و خاطرات فرح دیبا می پردازد  در  واقع کتاب در برگیرنده  زندگی فرح از دوره دوران  تا جوانی  وازدواجش و سپس دوره شروع  فعالیتهایی که پس از ورود به دربار به ایشان واگذار می‌شود، وتا دوران مریضی همسرش و متواری شدنشان از کشور، و دوران تنهایی و مهاجرت و مرگ همسر و دوران پس از درگذشت همسر

ایشان ذاری چهار  فرزند به نام‌های رضا، فرحناز، علیرضا و لیلا  بودند که دو تن از ایشان

با نام  لیلا و علیرضا را به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۹ فوت کردن

.

.

دانلود کتاب کهن دیارا