دانلود کتاب تاریخ جنگ های ایران (از مادها تا به امروز) اثر علی غفوری

در تاریخ ایران زمین اشنایی مردم با نبردهای بزرگ تاریخی در کشور بسیار مفید و حتی ضروری است.چرا که تاریخ بزرگترین اموزگارست که با شکست و پیروزی در جنگها میتوان ارزش یا دلایل برد و موفقیت و بلعکس شکست و سقوط را اموخت. کتاب تاریخ جنگهای ایران با تمرکز بهمین مهم  تالیف شده و به تحقیق تاریخ نظامی کشورمان از دیرباز یعنی مادها  پ تا زمان حال میپردازد.

 و این شناخت و اگاهی نسبت به تاریخ کشورمان از دیرباز بسیار با ارزش و اکارامد خواهد بود و کمترینش اثرات مخرب ناشی از جنگها و عواقبی که دهه ها و صدها و حتی هزاران سال پس از آن جنگ جبران نشده است.

و درست است باید قدر دان قهرمانان و دلاوران و سربازان تاریخ نظامی ایران باشیم که با جان نثاری و تلاش خاک کشور را حفظ نمودن.

ما در این اثر از زمان مادها شروع می کنیم و تاریخ نبردها و جنگهای ایران از سه دوره مهم قبل از اسلام و پس از اسلام و سپس بعد سال 57 یعنی جنگ ایران و عراق خاتمه میدهیم.

 

و جنگهای این کشور را از دوهزار و هفتاد سال زمان بررسی می کنیم و با دقت و حتی با جزییات به انها اشاره می کنیم.

نبردهای باستانی و مهمی که از کوروش کبیر اغاز شد و به روم و یونان و دیگر سرزمین بسط پیدا نمود .

و افزایش قلمرو فرمانرویی تا ان جنگهایی که دفاع بود و نتیجه حمله اجنبی ها بودن چون اسکندر و مغول و عرب و غیره....

 

.

 
 

دانلود کتاب تاریخ جنگ های ایران