دانلود کتاب زندگانی من احمد کسروی
کتاب زندگانی من نوشته احمد کسروی است که در سال ۱۳۵۵ به چاپ رسید.وی متولد ۱۲۶۹بود،او تاریخ دان ،زبان شناس و اندیشمند و پژوهشگر بود.دو کتاب بسیار معروف در زمینه ی تاریخ مشروطه دارد که بسیاری از تاریخ دان ها از این کتاب ها برای دانستن مسائل زمان مشروطه استفاده میکنند.
۱.تاریخ مشروطه ایران
۲.تاریخ ۱۸ ساله آذربایجان
کتاب زندگانی من در رابطه با شرح زندگی خود نویسنده است که از کودکی تا بزرگ سالی این نویسنده چگونه گذشته است.کتاب دو بخش دارد که در بخش اول دوران کودکی تا ۳۰ سالگی را شرح میدهدو در بخش دوم که عنوانش ۱۰ سال در عدلیه میباشد بیانگر چگونه ملا شدن احمد کسروی و گزاشتن کنار لباس ملایی و اینکه چگونه ملا ها اورا آزار دادند و او به چه شکل دیدش نسبت به این قضایا عوض گردید است.
کسروی ارتباط خود با ملا ها و بهاییان و سفر های خود به مناطق مختلف و اینکه چگونه دانش کسب میکرده را در این کتاب بیان میکند.
او از علاقه اش به زمان مشروطه میگوید و اینکه در زمان عدلیه چه کارهایی کرده و چه حکم هایی را داده است و چی شد که از عدلیه بیرون آمد را میگوید.به مسائلش با ملاها و درگیری هایشان میپردازد.
هدف او از نوشتن زندگی نامه اش این بود که دوست نداشته در موردش چیزی به دروغ نوشته شود و نیازی نباشه که برای فهمیدن زندگی او به دنبال اخبار مختلف بروند.


بخشی از کتاب
باري وبا آمد و مردم به شيوه آن زمان از كوچه ها قرآن آويزان گردانيدند كه هركه از زيرآن گذرد در زينهار باشد و در دربند ها و سركوچه ها فرش گسترده روضه خواني ها برپا گردانيدند. يكروز هميكي از نوه هاي آقا ميرفتاح را سوار خر گردانيده ب ه آن كوي آوردند و در كوچه ها گردانيدند كه مردان و زنان دستش و دامنش را بوسند.
آقا ميرفتاح كه در داستان درآمدن
روسها به آذربايجان در سال ١٢٤٣ قمري بجلو مردم افتاده و آنان را به
پيشواز روسها برده بود و بدينسان نام او در كتابها مانده، خانه اش در تبريز «اجاق» مي بود كه مردم نذرها كردندي و در سال ١٢٨٤قمري كه ارمغان ها بردندي، و در وبا و ديگر پيشامدها دست ب ه دامن بازماندگان او يازيده شدي باز وبا در تبريز ميبوده مردم باز رو ب ه آن «اجاق» آورده و يكي از پسرهاي آقاي ميرفتاح را در كويها گردانيده
بودند، و او چون خود وبا گرفته و مرده بود ، مردم گفته بودند: «آقا بلا را به تن خودش پذيرفت»، به باورشان درباره
آن خاندان افزوده بود.

 

دانلود کتاب زندگانی من احمد کسروی