کتاب یزدگرد آخرین پادشاه نگون بخت ساسانی که دارای تعداد پنجاه و نه صفحه می باشد.

این اثر توسط عباس احمدی نوشته شده است.که انتشارات آن در سال هزار و سیصد و نود و سه می باشد.و موضوع این کتاب تاریخ انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است.

به قولی وقتی بر تخت نشستن بیست و یک سال داشت و به زمان بیست سال پادشاهی نمود .

با بپادشاهی رسیدن یزدگرد و پس از چندین سال‌آشوب و تفرقه در آخر آرامش به ایران برگشت و تمام به اطاعت کردن از او رسیدند.

یزدگرد سوم سی و چهارمین و آخرین پادشاه ساسانی می باشد که پسر شهریار و نوه ی خسرو پرویز و همسر علاقه مندش شیرین می باشد.

در سال ششصد و سی و دو میلادی برای آنکه کسی از خانواده سلطنتی وجود نداشت او را پیدا نموده و بر تخت پادشاهی نهادند. برای خرید کتاب یزدگرد آخرین پادشاه نگون بخت ساسانی با ما تماس بگیرید.