دانلود کتاب تاریخ ایران باستان اثر حسن پیرنیا 3 جلدی

تاریخ ایران قدیم قسمتی از تاریخ مشرق قدیم است. و این تاریخ چنانکه گفته اند فصل اول گذشته های بشر یا توصیف تمدن هایی است که به تمدن یونانی پیوسته این تمدن هم به تمدن های دیگر اتصال یافته و بدین نحو مانند ساسله دودمان یا خانواده ای عهدا بعد عهد تا زمان ما ممتد است. تاریخ مشرق قدیم از حیث زمان اگر بیش از نصف تاریخ بشر نباشد کمتر نیست.

با وجود این در زمانی که به ما نزدیک است منابع این قسمت مهم تاریخ به مندرجات تورات و چند کتابی که از مورخین و نویسندگان هعد قدیم باقی مانده محدود میشد.بنابراین موادی که برای تاریخ لازم است بسیار کم و اطلاعات خیلی محدود بود خود علم تاریخ هم برای تحقیقات اسلوب علمی نداشت.

پس جای تعجب نیست که علمای این علم راجع به تاریخ مشرق قدیم بجای انکه از جزییات پی به کلیات برند.کلیاتی در نظر گرفته با قیاس جزییات را از آن استنساخ می کردند.

بثدری که این اسول به تاریخ مزبور ضرر زد به هیچ یک از قسمتهای دیگر به ان اندازه زیان نرسانید.حال بدین منوال بود تا در عصر ما اوضاع تغییر کرد و قرن سیزدهم خجری یا نوزدهم میلادب گوشه هایی لز پرده ضخیم قرون عدیده مه گذشته های مشرق قدیم را در پس خود پنهان می داشت و هنوز هم دارد.

کتاب تاریخ ایران باستان یکی از بهترین و شاید بتوان گفت کتاب کامل و مفصل راجع به تاریخ ایران قدیم است. کتابی که حاصل چند دهه تلاش و تحققیق نویسنده بزرگ حسن پیرنیا است و با گذشت بیش از نیم قرن از چاپ اول این اثر همچنان تجدید چاپ شده و جز پر فروش و پر طرفدارترین کتب تاریخ ایران است.

کتاب ارزنده ای که در سه جلد به تشریح و توصیف ایران باستان به زبانی ساده و روان و جامع می پردازد

برای خرید کتاب تاریخ ایران باستان چاپ اول اینجا کلیک کن و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ ایران باستان جلد اول

دانلود کتاب تاریخ ایران باستان جلد دوم

دانلود کتاب تاریخ ایران باستان جلد سوم