دانلود کتاب دریانوردی ایرانیان 2 جلدی اثر اسماعیل رائین

همانطور که هنوز نمیدانیم که برای نخستین بار چه کسی از برخورد دو قطعه سنگ آتش را کشف کرد.یا با در کنار گذاشتن چند علامت حط را بوجود اورد .از هویت اولین کسی نیز که باهم پیوستن چند تکه چوب بر پهنه دریاها روان شد آگاه نیستیم.اما این نکته را خوب می دانیم که دریا هم چنانکه زادگاه انسان و همه جانداران دیگر بوده است. خود قرنهای متمادی بصورت سدی نفوذ ناپذیر بین گروهای مختلف انسانهای نخستین فاصله افکنده و انان را از یکدیگر د.رنگاه می داشته است.
و این جدایی تا انزمان ادامه داشت که سرانجام چند انسان جسور وسیله عبور از دریا و پیروزی بر امواج متلاطم انرا کشف کردند و از ان به بعد اگر دریا حدفاصل میان ادمیان بود .کشتی بصورت نخستین وسیله ارتباط اقوام و جوامع مختلف و مبادله تمدن و فرهنگهای گوناگون این فاصله را از میان برد.بدینسان ادمی خیلی زود دریافت که چه وسیله ارزنده ای بدست اورده است و این قطعات چوب چگونه ممکن است زندگی فرهنگ و تمدن اورا دگرگون کند.
متاسانه پاره ای علل و عوامل تاریخی باعث شدند که تداوم این رشته و این فن و حرفه انچنان گسسته شود و تاریخچه دریانوردی ایرانیان آنچنان از یادها برود که همه مورخان و صاحب نظران ایرانی را با دریا و دریانوردی بیگانه بدانند.حتی اعراب که خودکار دریانوردی را از ایرانیان اموخته بودند در این زمینه ادعای پیشکسوتی داشته باشند.
از میان رفتن فرهنگ غنی و سرشار دریانوردی ایران و مستحبل شدن لغات و اصلاحات آن در فرهنگ و زبانهای دیگر باین انحراف تاریخی کمک بسیار کرد. تا انجا که بنا به گفته پروفسور هادی حسن استاد دانشگاه ایران بهمان نسبت که از یک تاریخی غنی و کهنسال دریانوردی برخوردار است. فاقد حتی یک فرهنگ کوچک دریایی است.

کتاب دریانوردی ایرانیان در دو جلد نتیجه سالها تلاش و تحقیق محقق و تاریخ نگار برجسته ایرانی اسماعیل رائین. که به این مهم پرداخته و آن حقی که نسبت به تاریخ فراموش شده میباشد را زنده و یاد اور میشود

 برای خرید کتاب کتاب دریانوردی ایرانیان اثر اسماعیل رائین اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود هر دو جلد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب دریانوردی ایرانیان جلد اول

دانلود کتاب دریانوردی ایرانیان جلد دوم