دانلود کتاب دوازده‌ ق‍رن‌ س‍ک‍وت‌ : ت‍ام‍ل‍ی‌ در ب‍ن‍ی‍ان‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ اثر ناصر پورپیرار

قریب 6000 سال پیش و در مستطیلی به طول 5000 و عرض 2000 کیلومتر که در نقطه تلاقی دو قطر آن مرکز بین النهرین کهن در حوالی بغداد کنونی می نشست تمدن بشر متولد شد.
در این مستطیل هر سه پیامبر بزرگ ادیان اسمانی برخاستند .

نخستین تندیس و معابد خدایان زمینی را ساخته اند. نخستین سطرهای قانون را با نخستین خطوط نوشته اند. نخستین جنگها را به راه انداخته اند.

نخستین کشتی ها را بر اب رانده اند و نخستین شعله های هنر و فرهنگ انسانی را بر افروخته اند.

اقوام و ملتهای کنونی ایران.از اغاز این دوران در بخش شرقی مرکز این مستطیل.

تا زمان برامدن هخامنشیان و انگاه پس از اسلام سهم بزرگی در تنطیم توانایی ها انان لیفا کرده است.
پهنه و گستردگی تمدن کهن در شرق میانه از حدود باور عادی فراتر می روذ گل نوشته های اوروک از جمع مالیات در 5500 سال پیش سخن می گوید.

از 4500 سال پیش سندی داریم که از سنگینی مالیات و از انقلاب مردم برای تعویض حکمران خبر می دهد.
در لوح سنگی دیگری از 4100 سال پیش در شهر اور سخن از برابری اجتماعی و حقوق جزایی رفته است.

لوحه ی بابلی تل حرمل 4000 سال پیش به نرخ اجناس و موضوع خیانت در امانت توجه کرده است.

و بالاخره در 3800 سال پیش به سنگ نبشته حمورابی بر می خوریم که در ان به احتکار نرخ بهره سقط جنین. تصادف وسایل نقلیه و روابط طبیب و بیمار اشاره رفته است.

 

 

 

دانلود کتاب دوازده‌ ق‍رن‌ س‍ک‍وت‌