دانلود کتاب تاریخ یعقوبی 2 جلدی اثر احمد ابن اسحاق یعقوبی

 تاریخ یعقوبی یکی از منابع عمده تاریخ ساسانیان و از قدیمیترین و مهترین تالیفات در این زمینه است. وی در چند مورد از کتاب خویش درباره ساسانیان بگفته یعقوبی در تاریه استناد کرده و فهرست مناسب عالی کشور را از وی نقل کرده است.
یعقوبی در قسمتهای مربوط به وقایع دوران جاهلیت و انساب عرب و قبایل و طوایف آنان و ملوک کنده و حیره و شام و یمن از امثال هشام بن محمد بن سائب کلبی و عیسی بن یزید بن داب که خود انان را در مقدمه جلد دوم نام می برد بیشک استفاده کرده است.
مبنای کتر طبع و شنر تاریخ یعقوبی در سال 1883 نسخه خطی کمبریج بوده و تاریخ باتمام رسیدن کتابت آن سلخ ماه ربیع الاخر سال 1906 است
کتابی که اکنون به سرمایه بنگاه ترجمه و نشر کتاب طبع و نشر میشود.ترجمه جلد اول و تقریبا یک چهارم جلددوم (یعنی از میلا رسول تا آغاز خلافت ابی بکر)است و بخش دوم یعنی ترجمه قسمت باقیمانده جلد دوم (از دوران خلافت ابی بکر تا خلافت معتمذ و ابتدای حوادث سال 59 هجری قمری) که پس از انتشار بخش اول بچاپ خواهد رسید همین مقدار میشود.

 

 برای خرید کتاب تاریخ یعقوبی (نسخه چاپی) اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب تاریخ یعقوبی جلد اول

دانلود کتاب تاریخ یعقوبی جلد دوم