دانلود کتاب زین ابزار : تاریخچه‌ای از سلاحهای کهن ایرانی اثر ابراهیم پور داوود

نیزه در اوستا ارشتی خوانده شده در پارسی باستان هم که زبان روزگار هخامنشی است

.همین واژه در سنگنبشتهای آنان بکار رفته است. در زبان سانسکریت که خواهر زبانهای اوستایی و پارسی باستان است ارشتی امده است.

در اوستا چندین بار بجای ارشتات واژه ارشتی امده و ان نام یکی از ایزدان یا فرشتگان مزذیسنا ست و در فارسی اشتاد گوییم.و او نیز نگهبان روز بیست ششم هر ماه است

برای خرید کتاب زین ابزار اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب زین ابزار