دانلود کتاب تهران در گذشته و حال اثر حسین کریمان

 تاریخ عمومی هر کشور چندین شاخه دارد که یکی از انها تاریخ شهرهای بزرگ و معروف آن کشور است.صرف نظر از شهرهای نامی مغرب زمین و اسیای جنوبی و خاور دور شهرهای عمده و معتبر اسلامی عموما تاریخ داشته اند و حتی پاره ای از انها را دو یا سه تاریخ یا بیشتر بوده است.ماننده مکه و بغداد و بخارا و نیشابوذ و مرو و بیهق و اصفهان وغیر اینها
درباب تهران کع پیش از انکه پایتخت سلسله قاجاریه شود قلعه یا شهرک بی اهمیتی بوده است

در زمانهای پیشن کتابی فراهم نیامده است . ولی پس انکه در حدود دویست سال پیش به پایتخی کشور برگزیده شد بعضی از ارباب قلم در خصوص ان تحقیقاتی کردند اما هرکدام فقط در شانی از شوون ان بحث نمودند و پژوهشهای هیچ یک از انها پژوهشی کامل که شامل همه جهات تاریخی و جغرافیایی و باستان شناسی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و غیراینها نبود

 

برای خرید کتاب تهران در گذشته و حال نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب تهران در گذشته و حال