دانلود کتاب تاریخ نادرشاهی: نادرنامه اثر محمد شفیع تهرانی

 

 برای آن عده که در زمینه تاریخ ایران تحقیق می کنند. این نکته آشکار است که حوادث تاریخی ادوار مختلف عمر ملت ما تا کنون آنچنان که باید توجیه نشده

و به رشته تحریر در نیامده است. و این مسئله پیش از هرچیز معلول کمبود منابع دست اولی است که می توانند بحد زیادی راهنمای محققان برای درک صحیح حوادث و چگ.نگی وقوع آنها باشند.این نقیضه بزرگ که بدلایل مهاجمات متعدد اقوام بیگانه از بین رفتن متون اصیل سهم انگاری مردم در نگاهداری گنجینه های ادبی و علمی و تاریخی پراکندگی جغرافیایی مناطق مختلف فلات ایران روی کار امدن حکومت های ناپایدار و چند روزه که نه تنها مشوقی برای ایجاد و پایه گذاری ترتیبات حفظ اصول نبوده اند بلکه خود دانسته و نادانسته عوامل مناسب موجود را نیز از میان برده و بی اثر ساخته اند و دلایل متعدد دیگری که بحث از انها را بجای دیگری موکول باید دانست و در طول همه دوره های حیات ملت ما به چشم میخورد.موجب شده است که حقیقت زندگی و گذشته این ملک و ملت بطور صحیح بررسی نشده باشد.

بدیهی است انچه که امروز در عرصه دانش تاریخ خوانده می شود و خود به صورت علمی اساسی و منطقی با ضوابط و قاعده های بالنسبه مشخص درامده است با ترتیب سنتی نگارش ان که از دیرباز در کشور ما مرسوم بوده است. به یکبار اختلاف دارد و همانگونه که شش سده پیش مورخ بزرگ اسلامی ابن خلدون بادرایت و روشن بینی اعلام داشته پیش از هر چیز اندیشه و تحقیق درباره حوادث و مبادی انها و جستجوی دقیق برای یافتن علل انهاست.

 

خرید کتاب تاریخ نادرشاهی: نادرنامه اثر محمد شفيع تهرانى نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و  برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ نادرشاهی