دانلود کتاب در دامگه حادثه اثر عرفان قانعی فرد

کتاب در دامگه حادثه که در سال هزار و سیصد و نود چاپ شده می باشد که نتیجه سعی و کوشش و سالهای جمع اوری منابع و رفرنس توسط رفان قانعی فرد  توسط شرکت کتاب در امریکا به چاپ رسید. این اثر به صورت مفصل جریان انقلاب سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت ایران را از زبان پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک بیان می نماید و روایتی به دور از تعصب های جاری سیاسی ایران می باشد.اداره سوم یا امنیت داخلی یکی از اساسی ترین ادارات این سازمان امنیتی بوده است که شاید با سرشار از اتفاقات و رویدادهای زمان تاریخ معاصر ایران همگام بوده است. یکی از معروف ترین رتبه ها و سرانجام روسای مطرح این اداره پرویژ ثابتی بوده و شاید سخنان او واسه ی پژوهنده های تاریخ خیلی حائز ارزش بوده و اشخاصی او را مخزن الاسرار و بانک اسرار ناگفته حکومت گذشته اسم داده اند که در بیست و دو بهمن هزار و سیصد و پنجاه و هفت فروپاشید. بیژن خلیلی یکی از مدیران شرکت کتاب داخل لس آنجلس اظهار داشت که این اثر برگرفته از پنج فصل بوده که در آن به علل و جهات وقوع انقلاب اسلامی در هزار و سیصد و پنجاه و هفت اشاره شده است. خرید کتاب در دامگه حادثه اثر عرفان قانعی فرد چاپ خارج از کشور در امریکا توسط شرکت کتاب به چاپ رسیده است.  و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

دانلود کتاب در دامگه حادثه