دانلود کتاب فتوح البلدان: بخش مربوط به ایران اثر احمد بن یحیى بلاذرى

 

 نخستین اثری که از فکر تاریخ مدون در تمدن اسلامی می توان یافت سیرت نویسی است که خود از نظر ارزش علممی شامل دو جنبه مختلف است.

اول: احادیث و اخباری که از روزگار جاهلیت باقی مانده است.ترتیب و اسلوب این گونه اخبار صورتی خاص به خود می گیرد و قطعیت احادیث دوران های بعد را ندارد . دوم: اخباری است که توسط صحابه و نردیکان پیامبر نقل شده است.
سر حد امکان از اشتباه و لغزش پرهیز کنند. اما چون این اخبار توسط اشخاص گوناگون نقل می شده است و اغلب با تفکرات دینی و فلسفی مردم رابطه داشته است.
بناچار اختلافات اساسی و فراوانی در انها پیدا شده است.در حقیقت تاریخ زندگانی حضرت محمد و خلفای چهارگانه با احادیث مذهبی امیخته است و تحت تاثیر همین اسلوب است که روایات تاریخی را نیز با احادیث گوناگون یک جا ذکر کرده به همان روش نقل کرده اند.اما در زمان های بعد بسیاری از نویسندگان کوشیدند تاریخ را حدیث جدا کنند و جنبه دینی را از ان بردارند؟

دکتاب فتوح البلدان: بخش مربوط به ایران اثر احمد بن یحیى بلاذرى ترجمه آذرتاش آذرنوش چاپ سال 1346 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

برای خرید کتاب فتوح البلدان: بخش مربوط به ایران نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب فتوح البلدان: بخش مربوط به ایران