دانلود کتاب تقویم تاریخی، فرهنگی، هنری دو هزار پانصد سال شاهنشاهی

 نقطه های درخشان و فروزانی که در آسمان می بینیم با ماه و خورشید که الهام بخش شعرا و نویسندگان و پژوهندگان علم و دانش بوده از قدیم توجه آدمیان را بخود جلب کرده است.

و انسان از ابتدای خلقت تا امروز چشم باسمان دوخته و در راه کشف رازهای کهکشانها و ستارگان و یا برای تعیین سرنوشت خود از حرکت انها و یا برای راهنمایی خود در شب و روز یا بالاخره برای راز و نیاز با افریننده خویش در همه حال توجه خود را به انها معطوف داشته است.
امروز هم که بشر در عالیترین درجه تمدن خود میباشد برای کشف اسرار ستارگان و پی بردن بدنیای ناشناخته انها با فرستادن اقمار مصنوعی و سفینه های فضایی و حتی انسان به ماع از تلاش خود دست برنداشته و کوشش دارد به راز این ستارگان درخشان که همیشه اکار بشر را بخود مشغول داشته اند پی ببرد.
مخصوصا ماه که الهام بخحش شعرا و نویسندگان بوده و قسمت مهمی از ادبیات بشر را بخود اختصاص داده بیش از همه مورد نطر است.
در دنیای قدیم چه در مصر و چه در یونان دانشمندان و منجمین بزرگی بوده اند که درباره ستارگان و حذکات انها تحقیقاتی کرده و نطریاتی داشته اند.
ایرانیان نیز در دنیای قدیم در تمام رشته های علوم و ادبیات پیشقدم دنیای متمدن بوده اند.با انکه از اهالی بابل و اشور و یونان در این زمینه کسب معلومات میکردند ولی خود نیز در نجوم و ستاره شناسی دانشمندانی داشته اند.

برای خرید کتاب تقویم تاریخی، فرهنگی، هنری دو هزار پانصد سال شاهنشاهی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان کتاب تقویم تاریخی، فرهنگی، هنری دو هزار پانصد سال شاهنشاهی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 کتاب تقویم تاریخی فرهنگی هنری 2500 سال شاهنشاهی

 

دانلود کتاب تقویم تاریخی، فرهنگی، هنری دو هزار پانصد سال شاهنشاهی