دانلود کتاب رستم التواریخ اثر محمد هاشم آصف

 این کتاب صرفنظر از شمول حقایق تاریخی از قبیل حوادث دوران سلطنت شاه سلطتن حسین و انقراض سلسله صفوی و هجوم اقاغنه و سلطنت محمود و اشرف

و طهور نادرشاه و دوران پادشاهی کریم خان زند و اخلاف وی و هرج و مرج ملوک الطوایفی و جنگهای فتحعلی خان قاجار و محمد حسین خان قاجار و طهور اقا محمد خان و تشکیل سلسله قاجاریه و سلطنت فتحعلیشاه وغیره.

مشتمل برافادات بسیاری از وضع اجتماعی و اخلاقی مردم آن روزگار است.که اطلاعات ارزنده و جالبی از فساد امرای درباری و روحانیان و تبهکاری وزرا و حکام و طبقه ممتاز و ستمهای افغانان اشغالگر بدست می دهد.

و نیز نتضمن اطلاعات کرانبهایی است درباره حرفه ها و مشاغل و نام علما و حکما و خطاطان.هنرمندان و اطبا و پهلوانان و باشیان و عیاران و مکاران و لولیان و نیز درباره مالیات و خراج شهرها و ولایات و رخ بسیاری از کالاها و القاب شهرها و غیره که از جهت تاریخ اجتماعی ان دوره بسیار مفید می باشد.


امیدوتریم با تننظیم فهارس متعدد و تذییل و تحشیه و توضیح بعضی از اصزلاحات و لغات نامانوس استفاده از ان را تسهیل کرده باشیم.

 

 

خرید کتاب رستم التواریخ اثر محمد هاشم آصف نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب رستم التواریخ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 دانلود کتاب رستم التواریخ