دانلود کتاب قزلباشان در ایران: نقش قزلباشان صفوی در تاریخ ایران زمین اثر امیرحسین خنجی

 برای آشنایی با عوامل و انگیزه های پیدایش قزلباشان در ایران کتابهای بسیاری از وقایع نگاران دربار شاه اسماعیل و شاه تهماسب اول در دست است که موثق ترین منبع مرجع برای پژوهندگان موضوع پیدایش قزلباشان صفوی است.
این نویسندگان در سده نخست سلطنت قزلباشان دست کم ده عنوان کتاب تالیف کرده اند که حاوی مطالب بسیار درباره پیدایش و اعتلای صفویه است.

 

 پیدایش قزلباشان صفوی با پیدایش تصوف پیرپرست در سده های حاکمیت ترکان در خاورمیانه از دوران سلجوقی به بعد و تحولاتی که در دوران مغولان و ایلخانان در ان رخ داد ارتباط تنگاتنگ دارد.

و کسانی که در تاریخ صفوی مطالعه کرده اند مطالعه شان را با بررسی چه گونگی شکل گیری و تحول و تطور دوران سلطه مغولان در ایران و خاورمیانه آغاز کرده اند.

 

برای خرید کتاب قزلباشان در ایران اثر امیرحسین خنجی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب قزلباشان در ایران به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 تصوف سده های ششم هجری به بعد ارتباط مستقیم با خزشهای بزرگ جماعات ترک بیابانهای اسیای میانی و جاگیر شدنشان در درون ایران و اناتولی دارد.
از آغاز سده پنجم هجری به بعد جماعات بزرگ ترکان از اسیای میانه و غرب چین در امواج پیوسته یی به درون ایران و اناتولی سرازیر شدند و چنانکه می دانیم امپراتوری پهناور سلجوقی را تشکیل دادند.

ترکان که پیشترها دین نیاپرستی مبتنی بر تقدس جادوگران قبیله یی داشتند.پ

س از انکه مسلمان شدند باورهای کهنشان را با خود کشیدند و بسیاری از زندگان مدعی تقدس و مردگان مقدس پنداشته شده را به جای توتمهای مقدس و جادوگران قبیله ای نهادند.
برای زندگان اینها دستگاهای سلطنتی موسوم به خانقاه و برای مردگان اینها گنبد و بارگاه برافراشتند

 

دانلود کتاب قزلباشان در ایران