دانلود کتاب ایران در عهد باستان در تاریخ اقوام و پادشاهان پیش از تاریخ اثر محمد جواد مشکور

 کتابی که بنظر خوانندگان ارجمند میرسد قسمتی است از مجموعه تقریرات نگارنده در دانشکده ی ادبیات تبریز و دانشذای عالی تهران

که در طی ده سال بر دانشجویان رشته ی تاریخ املاء کرده است.و اکنون فرصت آنرا یافته که بخشی از انها را بامختصر جرح و تعدیلی از سواد به بیاض آورد و تحت عنوان ایران در عهد باستان منتشر سازد.
این جزوات مشتمل بر دو قسمت است و هر کدام از انها در دو جلد :
قسمت اول تاریخ ایران در عهد باستان و قسمت دوم تاریخ ایران در عهد خلافت یعنی از آغاز حکومت خلفای راشدین تا سقوز دولت عباسی بدست مغول.

قسمت اول که تاریخ ایران در عهد باستان باشد.حاوی سه بخش است: کتاب اول در تاریخ اقوام و پادشاهان و کتاب دوم در تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان و کتاب سوم تاریخ فرهنگ ایران در عهد باستان است.
در این جلد چنانکه از فهرست پیداست.مولف بدون انکه مانند محققان این بحث تنها نظر به تاریخ پنج دولت: ماد و هخامنشی و سلوکی و اشکانی و ساسانی داشته باشد کوشیده است تمام وقایع مهمی را که قبل از اسلام در فلات ایران در اعصار مختلف روی داده است با شرح احوال پادشاهان و نامدارانی که قهرمانان این ماجراها در این صحنه پهناور بوده اند به رشته تحریر آورد.

برای خرید کتاب کتاب ایران در عهد باستان در تاریخ اقوام و پادشاهان پیش از تاریخ نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب ایران در عهد باستان در تاریخ اقوام و پادشاهان پیش از تاریخ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 و چون دانشجویان این رشته افزون بر تاریخ سیاسی ایران بایستی اطلاعات مجملی از موقعیت جغرافیایی و روزگاران پیش از تاریخ ایران داشته باشند.

شمه ای نیز در جغرافیای تاریخی ایران قدیم و شرح احوال و تمدن مردم فلات ایران در پیش از تاریخ و عصر ودایی و اوستایی و پادشاهان و پهلوانی داستانی بطور مقدمه بیفزود تا این مختصر در حد خود کتابی جامع و در خور مطالعه ی طلاب این فن باشد.
در نگارش این کتاب مدارک معتبر تاریخ ایران قدیم چه بزبان فارسی و چه بزبانهای خارجی مورد استفاده قرار گرفت و در جلد دوم که درباره ی تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان به چاپ رسیده بتفصیل یاد شده است.

 

 

دانلود کتاب ایران در عهد باستان در تاریخ اقوام و پادشاهان پیش از تاریخ