دانلود کتاب انقلاب ایران اثر ادوارد براون

 هرچند بپاره ای از رویدادهای (بعد از فتح تهران) مانند دادرسی و اعدام موقر السطنه که در آغاز سال 1910 رخ داده اشاره شد ولی علی الاصول داستان با بازگشت مشروطیت و وقایعی روی داده پایان گرفته.
درباره تازه ترین رویدادهای آن دوره مانند : ترور سید عبدالله بهبهانی.عقب نشینی تقی زاده از پایتخت به تبریز.بمباران و خلع سلاح اجباری مجاهدان.زخمی شدن ستارخان و برقراری مستمری برای او و باقرخان ومرگ نایب السطنه عضدالملک که اهمیت بسزایی داشته اند.

جلوس احمد شاه و بازگشت مشروطیت خود دوره تازه ای بود که ممکن است در اینده بنحو شایسته ای موضوع جلد دوم قرار گیرد.
دیباچه مولف :
من همیشه در این اندیشه بودم که مولف در استان کتاب خود جهات عمومی و نقطه نظر یا کمان مطلوبیرا که خودئ در پیش دارد به خواننده گوشزد کرده اورا رهبری و کمک نماید.
اکنون من این کتابرا از لحاظ دشواری با تطبیق حوادث یا انتقاد بیطرفانه از وقایع معاصر بعنوان یک اثر تاریخی و به چنین منظوری بوجود نیاورده ام.بلکه نخست با گرداوری منابع سنجش اطلاعاتیکه در دسترس بوده پرداخته سپس به پروردن شمه ای از انچه مرا مطمئن در بدست اوردن نتایج میساخته کوشیده ام.
یک حقیقت اشکار بلکه یکواقعیت مسلم همینکه بصورت قضیه و اعمالی در میاید هرچند رضایت از ان کارها هم حاصل شود باز نه تنها اختلافاتی در عقاید یا تعبیر قضایا رخ مینماید بلکه درباره قضات واقعه نیز شک و تردید دست میدهد.
پس تنها مباحثه در مبانی رضایت و توافق وقتی بجاست که بتواند مارا به نتیجه رساند.
در مثل اگر دو رهگزر بخواهند بیک مقصد بروند البته انها میتوانند با مشورت و صلاح یکدیگر بهترین راه را در پیش گیرند ولی اگر یکی از انها بخواهد به قم رفته و دیگری به شمران رود دیگر مباحثه و مشورت انها بیمورد و بیهوده است
با توجه بدین اصل در قضیه مورد بحث انچه را من در این کتاب اورده ام طبق اصول زیر خود را مجاز میدانم راه را با دقت بدینسان اختیار نمایم.

برای خرید کتاب انقلاب ایران اثر ادوارد براون نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب انقلاب ایران اثر ادوارد براون