دانلود کتاب حیدرخان عمواوغلی اثر اسماعیل رائین

 

 در میان رهبران و نامداران نهضت مشروطیت ایران دو تن از پاره ای خصوصیات بسیار شبیه یکدیگرند.
این دو نفر که هردو از لحاظ قدرت رهبری.کاربری.قاطعیت و اعتقاد شدت عمل در تاریخ مشروطیت شهرت یافته اند.عبارتند از سردار یپرم خان و حیدرخان عمواغلی.
این دونفر که هریک از مهاجرین ماوراء قفقازند در ویژگی دیگری نیز با یکدیگر شریک و سهیمند و ان تخصصشان در ساختن بمب و نارنجک و اعتقادشان به ترور و تخریب و از بین بردن مخالفان از این طریق است.
در شرح زندگی یپرم خان می خوانیم که چگونه وی پس از ورود به گیلان و ایجاد کوره اجرپزی در انجا به تهیه بمب و نارنجک می پردازد و سرانجام نیز با همین سلاحها موفق به فتح ارک دولتی و حرکت نیروهای ازادی خواه به جانب پایتخت می شود.
حیدر عمواغلی نیز به محض استقرار آزادی و پیروزی مشروطه خواهان.در حالی که می دید دشمنان و عوامل استبداد از هرسو در کمین نشسته اند و هر روز توطئه تازه ای علیه ازادی تدارک می بینند. قبل از هر چیز به تشکیل کمیته های مخفی و تهیه بمب و نارنجک دست می زند و ایجاد ترور و وحشت در میان دشمنان ازادی را اغاز می کند.

 

برای خرید کتاب حیدرخان عمواوغلی اثر اسماعیل رائین نسخه چاپی  اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب  مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب حیدرخان عمواوغلی اثر اسماعیل رائین

دانلود کتاب اسناد و خاطره های حیدرخان عمواوغلی