دانلود کتاب جنگهای هفتصد ساله ایران و روم اثر غلامحسین مقتدر

 برای اینکه علل جنگهای ایران و روم بر ما روشن شود باید اجمالا بدانیم که اوضاع دولتین در آغاز این جنگها از چه قرار بوده و پیش از آن تاریخ چه روابطی با یکدیگر داشته اند؟
اینک مطابق اصلی که در مقدمه کتاب قائل شدیم با نهایت اختصار و در حدودیکه از موضوع بحث ما تجاوز نکند این قسمت را مورد مطالعه قرار داده سپس باصل مطلب میپردازیم.
نخستین جنگ بین دولتین در زمان ارداشک سیزدهم و بفرماندهی مارکوس کراکوس یکی از رجال سه گانه و سردار معروف رومی واقع میشود.
بطوریکه از تاریخ روم بر می اید در این زمان سه نفر از سرداران بزرگ آندولت بر سرکار میایند.یکی از این سه نفر پمپه ایست که عملیات اورا در شکست پادشاه پن و انقراض دولت سلوکید اجمالا دیدیم.
دیگری ژول سزار فاتحگل و سومی مارکوس کراکوس است که در جنگ با اسپارتاکوس غالب و مظفر شده است.
این سه نفر با یکدیگر متحده شده زمامداری دولت روم را فیمابین تقسیم می کنند.

 

برای خرید کتاب جنگهای هفتصد ساله ایران و روم اثر غلامحسین مقتدر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب جنگهای هفتصد ساله ایران و روم