دانلود کتاب دولت های ایران: از آغاز مشروطیت تا اولتیماتوم اثر عبدالحسین نوایی

 

 کتابی که اینک به پیشگاه اهل فضل و ادب تقدیم می گردد در حقیقت مجموعه مقالاتی است که در سالهای 2507 و 2508 شاهنشاهی(1327 و 1328 شمسی) در مجله اطلاعات ماهیانه چاپ شد و آن چنانچه که از نامش پیداست متضمن وقایعی است که در خلال سالهای 1324 تا 1330 هجری قمری در ایران اتفاق افتاده است.به عبارت دیگر وقایعی که در دوران مجلس اول و استبداد صغیر و مجلس دوم صورت گرفته است.
درین سالها که می توان آن را دوران مشروطیت ناب نامید شور و شوق مردم به مشروطیت و حریت وصف ناکردنی بود.
انتخابات مجلس اول و دوم که در وضعی خاص صورت گرفت گواه این مطلب است.
مشروطیت را پس از قرنها حکومت استبدادی و سالیان دراز حکومت منحوس قاجاری مردم در حقیقت از دهان شیر گرفتند و مجلس اول منتخب مردمی استبداد زده بود که یکباره به ازادی رسیده و زنجیر استبداد را در هم شکسته بودند.
مجلس دوم هم مجلسی بود که پس از بمباران مجلس اول و دوران استبداد صغیر بر اثر کوشش مجاهدان تبریز و گیلان و اصفهان افتتاح گردید و این مجلس را هم ایرانیان آزادی طلب از دهان توپ گرفته بودند.
اما این هردو مجلس منحل گردید.اولی را محمدعلی شاه مستبد بدنها به خاطر حمایت از عناصر کثیف داخلی و خارجی به توپ بست و دومی را ابولقاسم خان ناصرالمملک کینه توز به خاطر کینه ای که از دموکراتها در دل داشت به زور در قفل و زنجیر کشید و وکلا را از مجلس بیرون کرد.
ولی تاریخ گواه صادقی است.نام نیک وکلای آزادیخواه مجلس اول که در برابر محمدعلی شاه ایستادند و با کوشش و تلاش و حتی با خون خود از مشروطیت حمایت و حراست کردند در تاریخ ایران زنده و پایدار است.
همچنین نام بزرگ مردانی که به عنوان وکلای ملت در مجلس دوم در برابر روسهای تزاری سینه سپر کردند و از سر نیزه سالدات روسی نهراسیدند و برای حفظ شرف ملی و ازادی و استقلال کشور خود اولتیماتوم دولت تزار نیکلای دوم را رد کردند.
در مقابل نام محمدعلی شاه همواره با لعن و نفرین همراه است و نام ناصرالمللک با نفرت و بیزاری.
اینک  کتاب دولت های ایران: از آغاز مشروطیت تا اولتیماتوم اثر عبدالحسین نوایی این مجموعه مقالات با ر دیگر بصورت کتاب منتشر میشود

 

برای خرید کتاب دولت های ایران: از آغاز مشروطیت تا اولتیماتوم اثر عبدالحسین نوایی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب دولت های ایران: از آغاز مشروطیت تا اولتیماتوم