دانلود کتاب رهبران مشروطه اثر ابراهیم صفائی

 رهبران مشروطه شاید درست ترین پژوهشی باشد که درباره نهضت مشروطیت ایران نوشته شده نویسنده توانا و محقق ئانشمند آقای ابراهیم صفاِئی با انتشار این اثر راه نوینی در تاریخ نویسی ایران گشوده و خالی از تعصب و غرض سالها بپژهوش تاریخی پرداخته و پیشوایان این نهضت ملی را آنچانکه بوده اند معرفی نموده.خوبیها و بدیها و خدمتها و خیانتها و فداکاریها و غرضهای قائدان نهضت را آشکار نموده و این چهره ها را با تمام زیباییها و زشتی هایشان بمردم نشان داده اند و در ضمن این بیوگرافی سیر نهضت مشروطه را با همه انعطاف و انحرافها و اغراضی که در آن دخالت داشته باز گو نموده و علل انعطاف و انحراف را روشن ساخته و حقایق جوئی در پرده استتار نگهداشته اند بعد از نیم قرن باقلمی شیوا و سبکی آموزنده و انتقادی و در دسترس علاقمندان تاریخ و جویندگان حقایق تاریخی قرار داده و الحق خدمتی جاویدان بتاریخ ایران انجام داده اند.

انتشار این حقایق بصورت جزوه های ماهیانه طبقه تحصیل کرده و نسل جوان را سخت متوجه رهبران مشروطه نمود و اینک این موسسه خوشوقت است که در را خدمت دیرین فرهنگی خود این تاریخ تحقیقی و نو و عبرت آمیز را در دسترس هم میهنان گرامی قرار میدهد. انتشارات جاویدان

برای خرید کتاب رهبران مشروطه اثر ابراهیم صفائی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب رهبران مشروطه اثر ابراهیم صفائی جلد اول

دانلود کتاب رهبران مشروطه اثر ابراهیم صفائی جلد دوم