دانلود کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی

 در هفتم ماه جون وزیر مختار انگلیس از اردوی شاه خارج شد و در 19 همان ماه کشتی های جنگی انگلیسی وارد خلیج فارس شده جزیره خارک را تصرف نمودند.
این اخبار بزودی در تمام ایران منتشر گردید.کلنل استدارت نیز باردوی پادشاه رسیده اولتیماتوم دولت انگلیس را تسلیم نمود.
محمد شاه کلنل استودارت را بحضور طلبید کلنل حضورا تصمیم دولت انگلیس را بسمع شاه رسانید شاه سوال نمود اگر از محاصره هرات منصرف نشوم دولت انگلیس اعلان جنگ خواهد داد.ایا مقصود همین است؟ کلنل جواب داد بلی اگر از محاصره هرات صرف نظر نکنید بین ایران و انگلستان جنگ خواهد شد. شاه سکوت نمود و کلنل مرخص کرد دو روز تصمیم شاه معلوم گردید که از محاصره هرات صرف نظر خواهد نمود زیرا میل نداشت با دولت انگلیس جنک کند.
انچه در چند خط بالا خواندید بخشی از مطالب کتاب بسیار ارزنده کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی نوشته محمود محمود است که در صفحه 380 بخش دولت انگلیس در افغانستان سخن برده شد.و این کتاب ارزشمند و تاریخی تحقیقی که در هشت جلد بود نتیجه تلاش و تحقیق میباشد

 

برای خرید کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی جلد 1

دانلود کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی جلد 2

دانلود کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی جلد 3

دانلود کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی جلد 4

دانلود کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی جلد 5

دانلود کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی جلد 6

دانلود کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی جلد 7

دانلود کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی جلد 8