دانلود کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی

 

کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی که در سال هزار و سیصد و نوزده نوشته شد نه تنها که در زمان خود بلکه با گذشته چندین دهه همچنان یکی از معتبرترین و شاید بتوان گفت بهترین و کاملترین اثر تحقیقی پیرامون مشروطه ایران است. و ارزش کار احمد کسروی در این دوره تاریخی بدین شکل است که نویسنده درباره موضوعات مطرح شده طرفداری مشروطه به مخالفت با ان با ذکر سند های معتبر زمان پرداخت.و در ابتدا با اندیشه های روحانینون شیعه درباری مخالف و اعتراضش را

واضح مطرح نمود.البته در برابر این انتقاد احترامش را نسبت به روحانیون پیشتازی چون بهبهانی و شخص طباطبایی اشکار ساخت.و در طول کتاب ما با اسناد معتبری که در رد افکار عده ای و تمجید برخی از ایدئولوژی پرداخته است.

و در قسمتهای زیادی از تاریخ مشروطه ایران روایت  محمدعلی شاه و دشمنی هایش قبل از انکه به سمت سلطنت دراید را شرح میدهد و در بخشی دیگر قصه توپ بسته شدن مجلس را روایت می کند.

 

 

برای خرید کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی