دانلود کتاب تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه اثر حسن پیرنیا ,عباس اقبال آشتیانی

 چنانکه گفته شد آریانها یکی از شعب مردمان هند و اروپایی میشود شعبه ۀریایی شعبه اولی است زیرا
آثار تاریخی و ادبی آنها از قرن چهاردهم قبل از میلاد شروع شده.در صورتیکه اثار ادبی یونانی و ایطالیایی هم خیلی تازه تر است.اریانها بعد از جدایی از مردمان هند و اروپایی بطرف جنوب رفته باز بشعبه هایی تقسیم شده اند : شعبه هندی-شعبه ایرانی-شعبه سکایی راجع باحوال مردمان اریایی در اعصار قبل از تاریخ انها اطلاعات زیادی و محققی در دست نیست .با وجود این انچه از تحقیقات علما حاصل شده است این است اولا این سوالها پیش می اید که کی اریانها از سایر مردمان هند و اروپایی جدا شده اند- بعد از جدا شدن کجا بوده اند و ایا باهم میزیستند یا جدا از هم؟
راجع بسوال اولی عقیده محققین چنین است که نمیتوان تاریخ محققی معین کرد ولی موافق موازین علمی جدا شدن اریانها از مردمان هند و اروپایی باید لااقل در حدود سه هزار سال قبل از میلاد باشد.راجع به سوال دوم و سوم تقریبا معلوم است که اریاییهای هندی و ایرانی اکثرا بطرف اسیای وسطی رفته و مدتها در انجا زندگانی کردند.در باب مساکن انها بین علما اختلاف نظر بود .
ولی حالا بیشتر باین عقیده اند که ما بین رود آمویه و سیحون میزیسته اند

برای خرید کتاب تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

کتاب تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه  نتیجه تلاش و کوشش دو محقق برجسته ایرانی حسن پیرنیا وعباس اقبال آشتیانی است که توسط انتشارات خیام بچاپ رسیده است.

 

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه