دانلود کتاب تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی اثر محمدرضا اکبری دستجردی

 

 در تنگنای تاریکی جهان و کشمکش مردم و بازی هایی که سران کشورها سر مردمان پیده می کردند به زمین افتاده بودم و هیچ از دستم بر نمی امد .مردمان روز به روز بیشتر چپاول می شدند و خون بی گناهان پایمال می شد. من می دانستم که باید زنده بمانم تا نقش خود را در تاریکی بازی کنم.تاریکی هر روز بیشتر مرا فرا می گرفت من هم به چشمانم گفته بودم که روشنایی در همین نزدیکست در سراسر جهان

 

برای خرید کتاب تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی اثر محمدرضا اکبری دستجردی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی