دانلود کتاب ری باستان اثر حسین کریمان

موضوع این کتاب ری باستان است که از جهات مختلف جغرافیایی و مذهبی و تاریخی آن سخن می رود.

 این تالیف مشتمل لست بر یک مقدمه و چهار باب و یک خاتمه که در دو مجلد فراهم آمده.مقدمه و باب اول و سه باب دیگر و خاتمه به مجلد دوم اختصاص دارد.

مقدمه بحثی است مختصر در باب دو تاریخ از میان رفته ری.
باب اول در هفده فصل در جغرافیای ری. و باب دوم در دو فصل در مذهب ریو و باب سوم در شش فصل در تاریخ ری. و باب چهارم در دو فصل در اسامی دیه ها و روستاهای ری تنظیم گردیده است.و خاتمه تحقیقی است در این باب که البرز بزمانهای پیشین برکوه قاف اطلاق داشته است.
و مورخان و جغرافی دانان ایران و عرب تا انجا که به تحقیق پیوسته هیچگاه کوه دماوند واقع در شمال ری و فروع انرا بدین نام نخوانده اند.

تاریخ های از میان رفته ری - از شاخه های تاریخ عمومی یکی نیز تاریخ بلدان و اماکن است.
چنانکه در میان شهرهای معتبر اسلامی کمتر شهری است که ان را تاریخی مستقل نباشد.بل پاره ای از انها را تواریخی متعدد است .همانند بغداد.دمشق.حلب.بصره.کوفه.مرو.بخارا.نیشابور.سیستان.بیهق.هرات.بلخ.یزد.اصفهان.جرجان.قزوین و غیر اینها.
از این میان یکی ری است. و بشرحی که خواهد امد ذکر ان در مطاوی کتب وسینه سنگ نوشته ها از نظر قدمت تاریخی با بابل و نینوا و از نظر عظمت در دوره های پیشین از اسلام یا هگمتانه و در عهود اسلامی با بغداد و نیسابور همراه و در پاره ای از این اداور پایتخت نیز بوده است.

 

برای خرید کتاب ری باستان اثر حسین کریمان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب ری باستان جلد 1 و 2