دانلود کتاب تاریخ ایران از ظهور اسلام تا سقوط بغداد اثر اکرم بهرامی

 

 از آغاز تاسیس دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات تا کنون یک دوره تاریخ ایران در سطح دانشگاه که دانشجویان رسته تاریخ را بکار آید نوشته نوشته نشده بود.
کتاب های مختصر یا مفصلی که درباره بعضی از ادوار تاریخ ایران به همیت مولفان دانشمند نگاشته شده غالبا مطابق برنامه رشته تاریخ در دوره لیسانس نیست.
ازینجهت استادان تاریخ هر دوره درس خود را را غالبا املاء کرده و دانشجویان به جزوه نویسی می پرداختند و چه بسا به سبب نداشتن یک کتاب جامع چاپی در دست به اتمام برنامه آن دوره از تاریخ موفق نمی شدند.
برای جبران این نقیصه دو سال پیش گروه تاریخ دانشسرای عالی به فکر آن افتاد که به همت اعضای فاضل خود به تالیف یک دوره تاریخ جامع ایران در سطح دانشگاه بپردازد.
به منظور تحقق این امر از استادانی که تدریس هر دوره از تاریخ ایران را در دانشرای عالی به عهده دارند خواسته شد که تاریخ دوره تخصصی خود را به نحو جامعی تالیف کرده برای چاپ به دفتر گروه تحویل دهند.
در شورای گروه قبلا سراسز تاریخ ایران به چهار دوره به شرح زیر تقسیم گشت:
دوره اول : تاریخ ایران از قدیمیترین زمان تا ظهور اسلام که در دو جلد تحت عنوان ایران در عهد باستان و تاریخ اجتماعی ایرات در عهد باستان به اهتمام محمد جواد مشکور تالیف شده و چند سال است که از طرف دانشرای عالی منتشر گردیده است.دوره دوم: تاریخ ایران از ظهور اسلام تا سقوط بغداد که به اهتمام خانوم دکتر ااکرم بهرامی تالیف شده و اینک از طرف دانشرای عالی منتشر می شود.
دوره سوم : تاریخ ایران از ایلخانان مغول تا فرمان مشروطیت که به اهتمام خانم شهیدندخت کامران در دست تالیف است.
دوره چهارم : تاریخ ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید که به اهتمام آقای دکتر حسن نبوی تالیف شده و از طرف دانشرای عالی به چاپ رسیده است.
همه این کتابها مبتنی بر مآخذ و منابع عصر مربوط به خود انهاست و مولفان محترم کوشیده اند که یک دوره اطلاعات لازم و جامع را به دانشجویان رشته تاریخ بیاموزند.

 

برای خرید کتاب تاریخ ایران از ظهور اسلام تا سقوط بغداد اثر اکرم بهرامی نسخه چاپی اینجل کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ ایران از ظهور اسلام تا سقوط بغداد