دانلود کتاب زندگی روزمره ایرانیان در خلال روزگاران اثر مرتضی راوندی

 

 از آغاز پادشاهی کوروش جامعه طبقاتی در ایران شکل گرفت پرستشگاهها گله های بزرگ را در اختیار خود گرفتند و کشاورزان را در ح.زه قدرت خویش به کار گماشتند.


به تدریج همه چهار پایان بارکش که برای شخم زدن کشتزارها و حمل کالاهای گوناگون لازم بود به تصرف پرستشگاها درآمد و از قدرت خرید و نیروی اقتصادی کشاورزان آزاد کاسته شد.


کمبود بارش و اینکه در ایران منابع آبیاری به طور نامتساوی تقسیم شده بود موجب گشت که ساکنان فلات ایران از عهد باستان به آبیاری مصنوعی متوسل شوند .

در آغاز تاریخ میلادی این شوه آبیاری را ایرانیان به کار می بستند و بدین منظور از ترعه های متنوع از رودها و چشمه های کوهستانی و چها و کاریزها استفاده می کردند.دالانهای زیرزمینی که برای رو آوردن آبهای زیر زمینی حفر می شد کاریز نامیده می شود.

یین مزدیسنا برای کار و کارگر احترام فراوان قائل است.
دولتهای عهد باستان به مسائل مربوط به کشاورزی و کشاورزان توجیه مخصوص داشتند سد و بند بزرگی که توسط مهندسین و کارشناسان عهد باستان در حوالی خوارزم ایجاد شده است.

مورد توجه هردوت قار می گیردوغیر از کشاورزی که مهمترین فعالیت روزمره در عهد باستان بوده فعالیتهای صنعتی محدودی در حوزه قدرت فئودالهای بزرگ توسط کشاورزانی که به امور ساده صنعتی آشنا بودند صورت می گرفت. و نیازهای اولیه مردم را مرتفع می ساخت.
در داخل شهرها مخصوصا از دوره سلطنت داریوش به بعد فعالیتهای صنعتی روبه وسعت نهاد و طبقه پیشه وران بیش از پیش کسب اهمیت کردند.

 

برای خرید کتاب زندگی روزمره ایرانیان در خلال روزگاران اثر مرتضی راوندی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

 

دانلود کتاب زندگی روزمره ایرانیان در خلال روزگاران